Programma

Om de kwaliteit van opvoeding en educatie te waarborgen in Dar al-Hudaa, worden alle betrokkenen in hun terrein betrokken bij de opvoeding en het educatieproces. Dit betreft: de leerling, de ouder, de leraar en het management van Dar al-Hudaa. Eenieder wordt geacht zijn bijdragen en inspanning te leveren naar gelang de verantwoordelijkheden die van eenieder gevraagd worden.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen voor de jeugd

 1. Onze kinderen de juiste gedragscode mee te geven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam
 2. Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah
 3. Het begeleiden en ondersteunen van de ouders in het opvoeden van hun kinderen volgens de juiste opvoedmethodiek
 4. De kinderen onderwijzen in de Arabische taal zodat zij in staat worden gesteld de Qur’aan en de correcte Sunnah te begrijpen
 5. De harten van de kinderen vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam
 6. De kinderen voorbereiden op het nemen van verantwoordelijkheden middels de opvoedkundige lesprogramma’s
 7. Het opvoeden van de kinderen met de juiste gedragscode en hen leren om samen te werken, te geven en nemen en hen het ware begrip van broeder/zusterschap mee te geven
 8. Het ontwikkelen van de juiste Islamitische persoonlijkheid die volop meedoet en aanwezig is in de Nederlandse samenleving

En met allle bovengenoemde doelstellingen en nog vele anderen hoopt de school met de hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa deze allemaal te realiseren in de nabije toekomst. En we vragen Allaah om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is al-3aziez (de Almachtige) en daartoe in staat.

Het programma

Het onderwijsprogramma voor de leerling bestaat uit 14 uren per week, verspreid over 3 dagen, Van de leerling wordt verwacht dat hij elke les aanwezig is en altijd zijn huiswerk verricht. De vakken en uren zijn als volgt:

Geloofsleer 1 uur
Wetsleer 1 uur
Arabische taal 5 uur
Biografie van de Profeet 1 uur
Opvoedingszittingen 2 uur
Qur’aan 4 uur

De niveau’s

In Dar al-Hudaa kennen we verschillende niveau’s en leeftijdscategorieën. De huidige verdeling is als volgt:

Klassen Niveau’s Leeftijd
Klas oum Salamah Tamhidi B 6-8
Klas Zaynab Niveau 1 8-10
Klas Safiyyah Niveau 2 10-11
Klas Khadiejah Niveau 3 11-12
Klas Sa3d Tamhidi B 6-8
Klas 3alie Niveau 2 8-10
Klas 3umar Niveau 4 10-12

 

Voor een optimale opvoeding en educatie van de leerlingen, is de inzet van de ouders ook zeer belangrijk. Om het beste uit te kinderen te kunnen halen geldt dat:

 • De ouder zijn kind thuis dient te helpen met huiswerk en voorbereiding.
 • De ouder dient deel te nemen aan de cursus Islamitische opvoedkunde.
 • De ouder de plicht heeft toezicht houden op de ontwikkeling van zijn kind binnen Dar al-Hudaa waarbij 1 keer per 2 maanden besloten bijeenkomsten tussen ouders en docent worden verzorgd, om de ouders te begeleiden bij de opvoeding van hun kind, en een samenwerkingsverband tussen ouder en docent op te zetten om het kind te begeleiden.

Om over de kwaliteit van het onderwijs te waken, is het erg belangrijk dat er bekwame leraren voor de klas staan die continu streven naar verbetering en de ontwikkeling va de leerlingen voorp stellen. Hiervoor dient de leraar nast het voorbereiden en geven van de les volgens de methodes van Dar al-Hudaa, ook de volgende zaken te verrichten:

 • Bijwonen van cursussen en continue werken aan verbeteren van het lesgeven.
 • Bijwonen van cursussen die betrekking hebben op islamitische wetenschap.
 • Bijwonen van de wekelijkse lerarenbijeenkomst.
 • De docent wordt ook door de opvoed coördinator begeleid bij het doceren en het verhelpen van incidenten

Managementstructuur:

De wijze waarop de organisatie van Dar al-Hudaa wordt bestuurd, gebeurt volgens de juiste Islamitische prioriteiten en voorschriften.
– Er wordt gebruik gemaakt van een orginisatie structuur waarbij een ieder zijn eigen taken uitvoert naar gelang zijn vaardigheden en kennis, zodat er over de kwaliteit en orde gewaakt kan worden in de organisatie, en het onderwijs optimaal verzorgd kan worden,
– Door duidelijke communicatielijnen, taakverdelingen, werkwijzen- en methodes, wordt chaos vermeden. Praktisch betekent dit dat de volgende presonen betrokken zijn bij de organisatie:

 • Directeur: hij is hoofd- en eindverantwoordelijk woor alle zaken die gebeuren bij Dar al-Hudaa.
 • Technisch directeur: hij zorgt voor de directe aansturing van de administrateurs en his verantwoordelijk voor de presoneeladministratie, zoals cijiferadministratie, betalingsadminstratie etc.
 • Opvoeding coordinator: begeleiding van de leraren inzake educatieve en pedagogische zaken.
 • Leerlingenbegeleider (pedagoog/opvoedkundige): begeleiding van de leerlingen inzake educatieve en pedagogische zaken.

Toelatingseisen

 1. De leerling mag niet jonger dan 5 jaar en niet ouder dan 14 jaar zijn voor de jeugdafdeling.
 2. De leerling dient alvorens acceptatie een mondelinge en schriftelijke test te ondergaan om het niveau te kunnen bepalen.
 3. De leerling dient het gehele lesprogramma bij te wonen en niet weg te blijven wegens sportactiviteiten.
 4. De leerling heef de wil en intresse om te leren en zijn studie te vervoglen om hiermee het doel te bereiken waar hij zich voor heeft aangemeld
 5. De leerling/ouder dient zich te houden aan het onderwijssysteem van de instelling.
 6. De registratie van de leerling gaat pas van kracht nadat hij de eerste studiedag heeft bijgewoond.
 7. De ouder dient een intake in te plannen voor aanvang van het studiejaar.
 8. Wanneer een ouder een kind op de priveschool heeft aangemeld, is hij dit verplicht te melden aan de directie.

Kledinsvoorschriften

 1. De kleding moet voldoen aan de islamitische kledingsvoorschriften.
 2. Het verplicht dragen van een hijdab voor de meisjes die 7 jaar hebben bereikt volgens de voorschriften die de geleerden hebben opgenomen in hun boeken.
 3. Geen smalle/strakke broeken voor de jongens.
 4. Zich houden aan de Islamitische bescheidenheid met betrekking tot de kledingdracht.

Disciplinaire Maatregelen

 1. In Dar al-Hudaa hebben 5 stappen in opvoeding: Leren, herinneren, vermanen, berispen en straffen.
 2. De ouder is verplicht om de directie te ondersteunen wanneer zijn kind opgepast gedrag vertoont.
 3. De leerling wordt eerst 3 keer gewaarschuwd en daarna streng vermaand om zijn gedrag te verbeteren.
 4. De leerling zal extern geschorst worden voor de duur van 1 lesweek bij het vervolgen en ongepast gedrag.
 5. De ouder zal twee keer ingelicht worden over het gedrag van zijn kind.
 6. Bij onverzettelijkheid zal de leerling permanent worden geschorst er is er geen mogelijkheid meer om terug te keren.
|

Benodigheden voor de leerling

1- 1x A4 schrift
2- Kleurpotloden
3- 2x normale potloden
4- 6x A5 schriften
5- Volle etui (met lineaal, gum, puntenslijper enz.)