NIEUW! Voorschool Dar al-Hudaa

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

Assalaamu 3alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu,

Geachte lezer,

Wij zijn verheugd om jullie mede te delen dat wij met ingang van het schooljaar 2023-2024 van start gaan met de voorschool van Dar al-Hudaa. Alle kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar zijn bij de voorschool welkom om te genieten van de islamitische opvoeding en educatie.

De voorschool is opgericht zodat de kinderen vanaf hun jongste jaren gewend raken aan en opgroeien met de correcte islamitische opvoeding, terwijl de ouders daarbij worden geholpen. Op deze wijze kan nog meer worden bijgedragen aan een rechtschapen ummah van akhlaaq en taqwaa. Lees snel verder voor meer informatie en inschrijven!

Doelen

Middels het starten van de voorschool, streven wij naar het behalen van Allaah’s tevredenheid door:

 1. Het ondersteunen en begeleiden van ouders in de correcte islamitische opvoeding van hun kinderen van jongs af aan;
 2. Het ondersteunen en begeleiden van ouders in de correcte islamitische educatie van hun kinderen
 3. Het verzorgen van islamitische opvoeding en educatie voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar;
 4. Het bieden van individuele opvoedingsondersteuning- en coaching.

Onderwijsprogramma en vakken

Het onderwijsprogramma is erop gericht dat het kind binnen twee jaar belangrijke fundamenten en kennis krijgt onderwezen op het gebied van:

 • Islamitische opvoeding, middels:

  • De algemene communicatie en omgang met de kinderen;

  • Speciale opvoedkundige zittingen.

 • Qur’aan:

  • Luisteren, reciteren, memoriseren en lezen;

 • Arabisch:

  • Leren lezen, schrijven en spreken.

 • Tawhied

  • Het kind leert de belangrijkste geloofsleerzaken kennen, die voor zijn leeftijd van toepassing zijn.

 • Akhlaaq:

  • Het kind leert het juiste islamitische gedrag kennen en toepassen.

Het kind leert binnen een periode van maximaal twee jaar, de Arabische taal te beheersen in zowel schrift als in spraak.
Middels het programma worden doelen nagestreefd, waarbij na de hulp van Allaah, de inzet, bijdrage en participatie van de ouders van essentieel belang is voor het slagen hiervan.

Rooster

1 lesuur duurt 25 minuten

Reguliere lesdagen en tijden

Zaterdag & zondag: 08:30 – 14:25 uur

Opbouw wekelijks programma

Vak

Aantal lesuren

Opvoedkundige zitting

2 lesuren

Tawhied

1 lesuur

Akhlaaq

1 lesuur

Qur’aan

4 lesuren

Arabische taal

10 lesuren

Totaal aantal lesuren

18 lesuren

Tijdstip

Zaterdag

Zondag                                       

Uur

Vak

Uur

Vak

08:30 – 08:55 uur

Eerste uur

Opvoedkundige zitting

Eerste uur

Tawhied

08:55 – 09:00 uur

Energizer

Energizer

09:00 – 09:25 uur

Tweede uur

Opvoedkundige zitting

Tweede uur

Qur’aan

09:25 – 09:45 uur

Fruitpauze

Fruitpauze

09:45 – 10:10 uur

Derde uur

Arabische taal

Derde uur

Qur’aan

10:10 – 10:15 uur

Energizer

Energizer

10:15 – 10:40 uur

Vierde uur

Arabische taal

Vierde uur

Arabische taal

10:40 – 11:15 uur

Lunchpauze

Lunchpauze

11:15 – 11:40 uur

Vijfde uur

Arabische taal

Vijfde uur

Arabische taal

11:40 – 11:45 uur

Energizer

Energizer

11:45 – 12:10 uur

Zesde uur

Arabische taal

Zesde uur

Arabische taal

12:10 – 12:30 uur

Pauze

12:30 – 12:55 uur

Zevende uur

Arabische taal

Zevende uur

Arabische taal

12:55 – 13:00 uur

Energizer

13:00 – 13:25 uur

Achtste uur

Qur’aan

Achtste uur

Arabische taal

13:25 – 13:30 uur

Energizer

13:30 – 14:00 uur

Wudoe’ en Salaah

14:00 – 14:25 uur

Negende uur

Qur’aan

Negende uur

Akhlaaq

Tijdstip

Zaterdag

Uur

Vak

08:30 – 08:55 uur

Eerste uur

Opvoedkundige zitting

08:55 – 09:00 uur

Energizer

09:00 – 09:25 uur

Tweede uur

Opvoedkundige zitting

09:25 – 09:45 uur

Fruitpauze

09:45 – 10:10 uur

Derde uur

Arabische taal

10:10 – 10:15 uur

Energizer

10:15 – 10:40 uur

Vierde uur

Arabische taal

10:40 – 11:15 uur

Lunchpauze

11:15 – 11:40 uur

Vijfde uur

Arabische taal

11:40 – 11:45 uur

Energizer

11:45 – 12:10 uur

Zesde uur

Arabische taal

12:10 – 12:30 uur

Pauze

12:30 – 12:55 uur

Zevende uur

Arabische taal

12:55 – 13:00 uur

Energizer

13:00 – 13:25 uur

Achtste uur

Qur’aan

13:25 – 13:30 uur

Energizer

13:30 – 14:00 uur

Wudoe’ en Salaah

14:00 – 14:25 uur

Negende uur

Qur’aan

Tijdstip

Zondag

Uur

Vak

08:30 – 08:55 uur

Eerste uur

Tawhied

08:55 – 09:00 uur

Energizer

09:00 – 09:25 uur

Tweede uur

Qur’aan

09:25 – 09:45 uur

Fruitpauze

09:45 – 10:10 uur

Derde uur

Qur’aan

10:10 – 10:15 uur

Energizer

10:15 – 10:40 uur

Vierde uur

Arabische taal

10:40 – 11:15 uur

Lunchpauze

11:15 – 11:40 uur

Vijfde uur

Arabische taal

11:40 – 11:45 uur

Energizer

11:45 – 12:10 uur

Zesde uur

Arabische taal

12:10 – 12:30 uur

Pauze

12:30 – 12:55 uur

Zevende uur

Arabische taal

12:55 – 13:00 uur

Energizer

13:00 – 13:25 uur

Achtste uur

Arabische taal

13:25 – 13:30 uur

Energizer

13:30 – 14:00 uur

Wudoe’ en Salaah

14:00 – 14:25 uur

Negende uur

Akhlaaq

|

Benodigheden voor de leerling

1- 1x A4 schrift
2- Kleurpotloden
3- 2x normale potloden
4- 6x A5 schriften
5- Volle etui (met lineaal, gum, puntenslijper enz.)